Odd Arne Helgås

Avdelingsleder, Førde – Salg

Noen av kollegaene mine